Interosepsjon, grunning, pust og energi

Norsk Institutt for Bioenergetikk

Inviterer til

«Interosepsjon, grunning, pust og energi»

Workshop 5-7.11. 2021 

Kursholder: Arild Hafstad, Spes. Klinisk psykologi, CBT, local trainer Nibi

Tema: 

Grunning, pust og energi representerer det begrepsmessige og metodiske fundamentet innen bioenergetikken sammen med Lowens karaktermodell. Relasjon, tilknytning og traumeforståelse har etter Lowen blitt inkorporert som sentrale tillegg. 

I dette seminaret blir Interosepsjon – sansning av kroppens indre, inkludert som bærende for å oppleve og arbeide med utviklingsprosesser i det organismiske selvet. 

Gjennom en praktisk opplevelsesbasert tilnærming blir Sansning av kroppens indre, opplevelse av pust, grunning og energi satt i en erfaringsbasert sammenheng. 

Detakerne for mulighet til å forene sentrale teoretiske begreper i kroppsorientert psykoterapi til egen opplevelse i en dynamisk gruppesammenheng.  

Sted: St Olavsgt 3A Oslo

Tid: Fredag 5. til søndag 7. 11. 

Fredag kl. 13.00-19.00

Lørdag kl. 09.00-19.00

Søndag kl. 09.00-13.00
Tor Arne Håve avholder sin sertifisering i Bioenergetisk Instruktør mellom kl 0900 til 10:30

Antall kurstimer: 19

Kursavgift: kr. 6000

Påmelding: Ved innbetaling til Nibi.no. Begrenset deltagelse som vurderes utfra koronasituasjon og smittevernshensyn. Ved overtegning gjelder «først til mølla prinsippet». 

Kurset kan søkes godkjent som tellende for vedlikeholdsordningen for kliniske psykologer, psykiatere og andre vedlikeholdsordninger og som tellende i utdannelsen til Certified Bioenergetic Therapist. 

Subtotal kr 6.000,00

Total beløp: kr 6.000,00