Utdanning

Utdannelse i Bioenergetikkk?

Få ny bevegelse i egenutvikling, lære nye grep?

– Du kan bli gratis medlem av NIBI Forum og delta i våre arrangementer. Du betaler kun selvkost for deltakelse på de møtene du har lyst på.

Du kan lære deg å bruke bioenergetiske øvelser til å utvikle mer energi og redusere stress og spenninger ved å delta på vår kursrekke over tre helgdager og bli bioenergetisk utøver.


Studere videre, prøve noe som skaper den forandringen du ser etter?
– Du har helse og sosialfaglig bakgrunn eller annen bachelor / mastergrad samt lyst og evner til å gi deg i kast med en grundig utdannelse som gir deg forutsetninger for å arbeide som instruktør/coach eller psykoterapeut.
– Du har tro på at personlige endringsprosesser best foregår ved å kombinere arbeid på det
kroppslige, mentale og relasjonelle plan,
– Du søker en ny start og et løft på både personlig og yrkesmessig plan i ett og samme grep.
– Du synes det er verdi i å satse for å oppnå disse forandringene.

NIBI tilbyr nå:
Studieprogram til Sertifisert bioenergetisk analytiker (SBA)/Certified Bioenergetic Psychotherapist (CBT).

– Fem årig deltidsstudium.
– Internasjonalt standardisert utdanning, lærere med feltets beste kvalifikasjoner sertifisert av International Institute for Bioenergetic analysis, IIBA.
– Internasjonal psykoterapigodkjenning av IIBA & European Association of Psychotherapy, EAP

Bioenergetisk Analyse er en psykoterapimetode, utviklet av dr Alexander Lowen og dr. John Pierakos med nærmere 80 år ubrutt tradisjon i utvikling. Vi oppdaterer og integrerer metoden med ny kunnskapsbasert utvikling innen psykologi, nevrovitenskap, traumatologi og terapiforskning. I dag holdes tradisjonen oppe i et internasjonalt felleskap IIBA av lokale institutter der NIBI er med.

I BA er det en fundamental erfaring at kroppens energiprosesser er i et intimt samspill med psykiske og kroppslige stabiliseringsmekanismer – karakterforsvar. Det sentrale terapeutiske innsatspunktet i denne type terapi, er å kontakte dette samspillet for å oppnå endringsmuligheter som ellers kan være lite tilgjengelig. Tilnærmingen er relasjons og emosjonsfokusert. I BA får terapeuten kontakt med denne dynamikken i seg selv før en begynner arbeidet som terapeut. Dette er en sjelden mulighet til å både utvikle seg selv og gjøre det mulig for andre.

I utdanningen har selvutviklingsdimensjonen størst vekt i begynnelsen men trer gradvis i bakgrunnen for terapeutisk kompetanse.

Utdanningen foregår i en liten gruppe på 10 studenter, der fem helgsamlinger pr. år løper parallelt med oppstart av egenterapi og litteraturstudier. Det 4. året kan kandidaten begynne å prøve seg som terapeut under veiledning. Det 5. året er mest teoretisk og metodisk orientert. Utdanningen står seg godt når det gjelder kvalitetsmomenter og er kostnadsmessig konkurransedyktig.

Studieprogram til Sertifisert bioenergetisk instruktør.
– Tre årig deltidsstudium.
– Norsk (NIBI) standardisert utdanning, lærere med feltets beste kvalifikasjoner sertifisert av International Institute for Bioenergetic analysis, IIBA.
– Norsk (NIBI) instruktørgodkjenning som gir grunnlag for selvstendig praktisering av
bioenergetiske øvelser med grupper og individer der målsetningen er selvutvikling og bedret helse.
– Studiet inkluderer studentmedlemskap i NIBI og rett til fullt medlemskap i Instituttet etter godkjenning.


Bioenergetisk Analyse har utviklet en kroppsøvelsesmetode til samtidig utvikling av kroppslig fungering og psykisk helse. Metoden ble utformet av dr Alexander Lowen og dr. John Pierakos og utgjør en 80 årig ubrutt tradisjon i utvikling. Kroppsøvelsesmetoden oppdateres og integreres med kunnskapsbasert utvikling innen fysiologi, psykologi, nevrovitenskap og traumatologi. I dag holdes tradisjonen oppe i et internasjonalt felleskap IIBA av lokale institutter der NIBI er med.

I BA er det en fundamental erfaring at kroppens energiprosesser er i et intimt samspill med psykiske og kroppslige stabiliseringsmekanismer – karakterforsvar. Et sentralt innsatspunktet i kroppsøvelsene er å kontakte dette samspillet for å oppnå endringsmuligheter som ellers kan være lite tilgjengelig.

Tilnærmingen er relasjons og emosjonsfokusert. I BA får instruktøren kontakt med denne
dynamikken i seg selv før en begynner arbeidet med andre. Dette er en sjelden mulighet til å både utvikle seg selv og gjøre det mulig for andre. I utdanningen har selvutviklingsdimensjonen størst vekt i begynnelsen men trer gradvis i bakgrunnen for en profesjonell instruktør rolle. Utdanningen foregår i en liten gruppe på 10 studenter personer, der fem helgsamlinger pr. år løper parallelt med oppstart av egenterapi og litteraturstudier. Det 3. året skal studenten prøve seg som instruktør under veiledning. Det siste er metode og yrkesrolle orientert. Utdanningen står seg godt når det gjelder kvalitetsmomenter og er kostnadsmessig konkurransedyktig.