Vis meg dine føtter…

Så vil jeg fortelle deg hvem du er

Tor Arne Håve (Master of Management) 2019

Føttene er noe av det første som formes fra fødsel og fra vi begynner å lærer å stå på egne ben.

I bioenergetikken er det føtter og ben som er i fokus, både som gjenstand for analyse av terapeuten, så vel som det vi trener på å få kontakt med og styrke forholdet til. I alle sammenhenger hvor bioenergetiske øvelser benyttes er føtter og bena noe vi starter med. Tanken bak dette er at ved å styrke din kontakt med grunnen skaper vi også et fundament for motilitet og bevegelighet i hele kroppen.

I bioenergetikken spør vi alltid hvordan livsutfoldelsen tar uttrykk og form i den enkelte. Så arbeider sammen vi for at det levende skal komme fri fra det som stenger og hemmer. På denne måten søker vi og arbeider med utrykk, pust og grunning slik at vitalitet og det levere i mennesket kan komme frem. Dette er en jordnær og praktisk kroppslig orientert prosess, hvor den enkelte person lærer å stå mer i sitt levende selv.

We start the bioenergetic therapy with the legs. These are strengthened through special exercises and more energy is brought down into the feet. – Alexander Lowen (The Language of the Body)

Vi har jo utrykk som «å komme seg på beina» eller «få føttene plassert rett under seg». Dette er utrykk som er av stor betydning for å være i stand til å være vital og ha tilgang til egen kraft og forankring i seg selv. Ordet «selvstendig» er også innlysende, det å kunne stå i selv. Står du godt i deg selv eller har du beina på bakken? Noen utfordringer vi alle sikkert kan kjenne igjen er at vi har det travelt i hverdagen. Det er mye som tar fokus bort fra føtter og kontakt med jorden. Mesteparten av den energi vi mobiliserer er ofte rettet opp i hodet og tanker. Dette kan gjøre at tilgang på kraft og energi som skulle ha kommet fra grunnen blir fraværende. Dette kan igjen skape usikkerhet og angst som dertil får en selv til å «miste grepet» om virkeligheten.

We begin with the legs and the feet because they are the foundation and support of the ego structure. But they have other functions. It is through our legs and our feet that we keep contact with the one invariable reality in our lives, the earth or the ground.  – Alexander Lowen (The Language of the Body)

Du i ditt liv har sikkert også mange oppgaver som må løses og utfordringer av forskjellig slag. Dette gjør at du blir opptatt med tanker og ideer. Alt som skal gjøres , forventinger om hvordan det ser ut i nær eller fjern fremtid . Dette skaper avstand til opplevelsen av å være tilstede i din egen kropp her og nå. Det skaper splid mellom det virkelige ståsted og hva som projiseres inn i fremtid og forventninger.

Våre liv har oppgaver som må løses og utfordringer av forskjellig slag. Dette gjør at man som menneske blir opptatt med tanker og ideer. Alt som skal gjøres, forventinger om hvordan det ser ut i nær eller fjern fremtid. Dette skaper avstand til opplevelsen av å være tilstede i kroppen her og nå. Det skaper splid mellom det virkelige ståsted og hva som projiseres inn i fremtid og forventninger.

Vi har menge artige utrykk i det norske språket om føtter og ben. «Jeg kan ikke svare på stående fot» er jo et utrykk for at en er usikker og ikke kan svare før en har virkelig har kjent og grublet på det en stund. «Med begge beina i bakken» står man nok både tryggere og mer fast. Hva betyr det når vi sier «jeg henger ikke helt sammen»? Kanskje det er et utrykk for å ha «mistet fotfeste»? «Å gå på tuppa»? og «Gå foran seg selv»? eller «Å være på helene». Alle disse kan tolkes som utrykk for at vi ikke er helt tilstede i her og nå.

Ved enkle grep og enkle bioenergetiske øvelser kan du få tilgang til mer ro, mer vitalitet og en styrket selvfølelse. En mer bevegelig underkropp gir mer motilitet og kraft i overkroppen, da henger du mer sammen.

Grunningsøvelse – Henge forover med hode avspent.

Denne øvelsen kan du gjøre f.eks. når du føler deg litt stresset, når du føler får å få mer fokus inn i bena eller f.eks. når du skal forberede deg til noe som er mer krevende. I prinsippet er dette noe du kan gjøre selv, og så ofte du vil. Føl deg fri til å utforske deg selv med denne øvelsen. Kjenn inn i hvordan det står til med dine føtter og ben. Bruk gjerne god tid, 5-6 minutter er ofte nok til å få en god kontakt med føtter og ben.

Hva må du være oppmerksom på under øvelsen.

  1. Føtter står parallelt og hele fotbladet er plantet godt ned i underlaget. Stå gjerne barfot på en yogamatte , håndkle eller lignende.
  2. Bøy knærne slik at de er avspente – kan gi en økt fleksibilitet og en følelse av puls i bena.
  3. Pusten hjelper deg til å komme dypere inn i deg selv. Pust dypt ned i magen, med åpen munn.
  4. Hode henger avslappet, kjeven er avslappet , du puster med åpen munn og lar stemmen være med .

Se på video for en mer utfyllende forklaring.

Hva kan du forvente av resultater ved å gjøre denne øvelsen?

  • Bedre sirkulasjon i føtter og ben
  • Klarere tanker
  • Føle deg hel
  • Ha mer tilgang til din egen kraft
  • Føle deg mer samlet og rolig
  • Øke toleranse for stress

Fire bioenergetiske prinsipper

I alle sammenhenger hvor bioenergetikken benyttes, enten det er i øvelsesgrupper, på egenhånd eller i terapi har vi fire prinsipper vi følger:

1.Framkalling

Vi jobber aktivt med å la stemmen være med i utpust , vi jobber med å la kroppen få lov til å fremkalle det den kjenner og føler i øyeblikket. Det som kroppen fremkaller søker vi å bringe frem i form av ord, setninger eller stemme.

2.Pust

Pusten er med som en rytme i våre bevegelser og hjelper oss til å komme dypere og åpne mer opp for det som er steng inne eller holdt tilbake. Vi søker dypere pust for å gi kroppen mer oksygen og mer tilgang til liv. Pusten går som en bølge fra magen, opp gjennom diafragma, brystkassen og hode.

3.Grunning

Vi søker kontakt med grunnen og underlaget for å stå stødig i oss selv. Føtter og ben er den delen vi starter og jobber med. For å frembringe nødvendig kontakt, øke bevegelighet og mobilitet i hele kroppen.

4.Beholde

Gjennom øvelser skapes det avspenning og gjennom dette oppstår det nye strømmer av liv som kommer frem. Det kan være overveldende å stå i seg selv med ny kraft og nye følelser. Det kan oppstå følelser av irritasjon, aggresjon så vel som ømhet og økt oppmerksomhet for ditt eget behov nærhet og omsorg. Det å kunne beholde seg selv i den nye kroppslige virkeligheten er noe vi kontinuerlig trener på i bioenergetikken.

Bibliografi

Lowen, Alexander. The Language of the Body: Physical Dynamics of Character Structure. The Alexander Lowen Foundation, 2012.

Leave a Reply