Å vinne selvråderetten

Gaining Self-Possession and Agency

En Erfaringsorientert workshop med Arild Hafstad  lokal trener nibi.

«Å vinne selvråderetten»

Experiental Workshop

with Arild Hafstad Local Trainer Nibi

«Gaining Self-Possession and Agency»

Ramme: 14-16. februar 2020. 22 timer.  Kurskostnad 4.995 NOK betales senest 14. januar 2020.

Vi arbeider i liten gruppe med 8 deltagere.

Sted: NIBI’s lokale i Sagveien 23 c, Oslo

Workshopleder er Arild Hafstad, psykolog med 36 års klinisk erfaring, han er lokal trener ved Norsk Institutt for Bioenergetikk NIBI.

Tema:

I det sosiale feltet, både privat og arbeidslivet opplever mange former for press, krav og anklager, manipulasjon, virkelighetsfordreining og grader av overgrep.

Det er vanlig å reagere med forvirring, stress, hjelpeløshet og avmakt. Når en har en historie fra oppveksten som har likhetstrekk med slike erfaringer i voksenlivet, reagerer en gjerne på måter som likner de en tydde til som barn. Det kan være tilpasninger, kompenseringer og karakterforsvar som ble til for å beskytte opprinnelige emosjonelle sår, det jeg har kalt «core hurt».

Vi får mulighet til å utforske slik dynamikk i eget liv og arbeide med grensesetting, beskyttelse og selvivaretakelse – å vinne selvråderetten i eget liv.

Frame: 14.-16. of February 2020. 22 hours.  Fee 4.995 NOK. Payment deadline: 14. Of January 2020.

We will work in a small group of eight persons.

Place: NIBI Sagveien 23 c, Oslo

Workshop leader is Arild Hafstad, psychologist with 36 years of clinical experience, he is local trainer at the Norwegian Institute of Bioenergetics NIBI.

 

Focus:

 

In the social field – private and occupational, we experience diverse forms of presure and demands. They can take the forms of accusation, manipulation, reality distortions and abuse.  

Common responses to such environmental conditions are confusion; stress; helplessness and blocking of sound aggression. When adult environment resemble experiences in childhood, the reactions tends to replicate the responses of the child. These may be patterns of adaptations, compensations and character defense. Their function remains the same – to protect the original emotional wound, what I have called «the core hurt».

In this workshop we have opportunity to investigate these dynamics in own life and work towards new solutions, like setting borders, Self-protection, Self-possession and Self-assertiveness.

 

PROGRAM

DAG 1, fredag 14.02:

Fredag 14.02:  Åpner kl. 12 for en myk start. Kaffe, te og frukt tilgjengelig.

18 – 18.45, øvelser, deling og personlig arbeid med temaet.

19.00 Slutt for dag 1.

Dag 2, Lørdag 15.02:

Kl. 09 – 13, Morgen øvelser, videre personlig arbeid og deling.

Kl. 13- 15, Lunsjpause inkl. tur langs elva til spisested.

Kl. 15- 18.45, Fortsetter prosessen.

Kl. 19.00 Slutt for dag 2

Dag 3, Søndag 16.02:

Kl. 09-12.45: Øvelser, fullfører prosessen for hver enkelt og gruppen.

13.00 Workshop avsluttes.

DAY ONE Friday 14.02: 

Welcome to the workshop at 12 AM

Opens at 12 AM. for smooth accommodation, getting together. Coffee, tea and fruits are available.

13 – 18:45, BA exercises, personal sharing and a first round of personal work with the themes.

19:00 End of Day One

 

DAY TWO Saturday 15.02:

09 – 13, Morning exercise, further personal work and sharing.

13- 15, Lunch brake. Walk along the river to a restaurant.

15- 18:45, Processes continues.

19:00 End of Day Two

 

DAY THREE Sunday 16.02:

09-12:45 Morning exercise, process closure for each participant and for the group.

13:00 End of Workshop

Subtotal kr 4.995,00

Total beløp: kr 4.995,00