HJEM

Hva er bioenergetikk?

Bioenergetikk er studiet av det menneskelige energisystem. Alle prosesser i organismen, både psykiske og fysiologiske, involverer energi. En kan si at energi er den iboende driveren i alt liv. Bioenergetisk Analyse er en psykoterapimetode som først og fremst ser etter hva som fremmer og stenger for det levende i mennesket. Vi skiller ikke i første rekke mellom det mentale og det kroppslige men anstrenger oss for å se mennesket og hver personen – kropp og sinn, som en integrert helhet.

I bioenergetikken spør vi alltid hvordan livsutfoldelsen tar uttrykk og form i
den enkelte. Så arbeider sammen vi for at det levende skal komme fri fra det som stenger og hemmer. På denne måten søker vi og arbeider med utrykk, pust og grunning slik at vitalitet og det levere i mennesket kan komme frem. Dette er en jordnær og praktisk kroppslig orientert prosess, hvor den enkelte person lærer å stå mer i sitt levende selv.

Bioenergetisk Analyse har opprinnelse fra psykoanalyses far Sigmund Freud og mennesker i hans nærhet. Sigmund Freud skriver  “The ego is first and foremost a bodily ego; it is not merely a surface entity, but is itself the projection of a surface.” En videreføring av Freuds arbeider ble gjort av Willhelm Reich, som bland annet utviklet det vi kjenner som karakteranalyse. Alexander Lowen som studerte under Willlhelm Reich er Bioenergetikkens far.

Hva er bioenergetiske øvelser?

Dette er de redskapene vi bruker i tillegg til samtale og analyse av ressurser og hindre som har sin egenart hos hver og en av oss. Det finnes et vel av slike praktiske teknikker, mange av dem er beskrevet i bøker og noen av dem er gamle og velprøvde. De har til felles at de brukes til å bedre energiforholdene, fordype pusten og utvikle naturlig uttrykksfrihet. Viktigst av alt er å styrke grunningsevnen.

Grunning er et prinsipp utviklet i bioenergetikken som dreier seg om å stå stødig og jordnært men også å leve med nærvær og realisme. Å være levende innebærer å være i kontakt med realitetene, seg selv og med andre. Hver bioenergetiske øvelse velges i terapiprosessen for å skape skrittvis utvikling ettersomlivsutfordringene viser seg. I bioenergetiske øvelsesgrupper utfører deltakerne en rekke øvelser som bygger på hverandre for å styrke kontakten med det levende.

Personer som kjenner noen øvelser kan sette dem sammen i en rekkefølge med samme hensikt. Øvelsene er trygge å bruke på egenhånd så lenge en respekterer kroppens begrensninger og ikke presser sine grenser. Øvelsene gir umiddelbare resultater ved at en føler seg mer samlet og stødig, dessuten våken og klar, mens uro og stress dempes. Noen ganger kan den økte vitaliteten innebære at det vekkes følelser en ikke var helt klar over og det kan komme spontane bølger av bevegelser gjennom kroppen. Dette er ikke farlig, men om det føles overveldende fortsetter en med andre øvelser som tar vare på reaksjonen og avslutter alltid med en grunnende øvelse.

Grunning i bioenergetikken

Eksempel: Grunning

Den klassiske grunningsøvelsen som er vist her, er den vanligste av alle øvelser vi bruker. En begynner med å stå med føttene parallelt slik at utsiden av føttene har samme avstand seg imellom som utsiden av hofteleddene. Så lar en ut-pusten synke helt ned i buken og åpner strupen så stemmen følger ut-pusten hele veien ned: Aaaaaah. Når vi puster inn, slipper vi oss samtidig litt ned så knærne bøyes og når ut-pusten begynner skyver vi tyngden ned mot gulvet så knærne gradvis rettes ut. Når dette gjøres riktig føles det ikke som forsert, men noe som «bare skjer». Det meste av knestrekket kommer på slutten av ut-pusten.


Alt skjer i et rolig og rytmisk tempo med oppmerksomheten rettet inn i kroppen. Det er
viktig å ta seg god tid.