Velkommen til NIBI – Norsk Institutt for Bioenergetikk

Bioenergetikk: Forståelse av Livets Energi

Velkommen til NIBI, hvor vi utforsker og utdyper forståelsen av det menneskelige energisystem. Bioenergetikk, som studiet av hvordan psykiske og fysiologiske prosesser samhandler gjennom energi, er kjernen i vår praksis. Vårt mål er å fremme helhetlig velvære ved å integrere kropp og sinn gjennom Bioenergetisk Analyse – en terapeutisk metode som avdekker og frigjør det levende i hver enkelt av oss.

Vår Arv og Inspirasjon

Våre røtter er dypt forankret i arbeidet til psykoanalysens pionerer, fra Sigmund Freud til Wilhelm Reich, og videreutviklet av Alexander Lowen. Disse tenkerne har lagt grunnlaget for vår forståelse av hvordan kroppslige og psykiske energier formidler karakter og selvuttrykk. Hos NIBI er vi dedikert til å utforske dette samspillet, og tilbyr veiledning og utdanning for å bringe vitalitet og bevisst nærvær inn i livene til de vi tjener.

Bioenergetiske Øvelser: Verktøy for Transformasjon

Vi anerkjenner kraften i bioenergetiske øvelser som essensielle verktøy for personlig vekst og energibalansering. Disse øvelsene, varierte i form og funksjon, er designet for å styrke grunningskapasiteten, forbedre pusten, og fremme en dypere forbindelse med ens indre og ytre verden. Gjennom praksis kan man oppleve økt samhørighet, klarhet og en følelse av ro, selv i møte med livets uforutsigbarheter.

Kontakt oss for mer informasjon.